Caland Koncern AB logga

Bredden är vår styrka


Våra certifikat

Caland AB - Certifikat ISO 9001 och 14001

Caland koncernen har i över 10 år varit ISO-certifierade och idag är vi certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning.

ISO Certifikat 9001 och 14001

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som idag använd av företag och organisationer runt om i världen. En ISO-certifiering har som syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad krävs att verksamheten uppfyller aktuella standarden. Årliga revisioner säkerställer att kraven i standarden upprätthålls.